news flash !

Just Branding int. wchodzi do Polski

Duńska Agencja digitalowa i polska agencja BrandStorm będą dzialać pod szyldem “JUST BRANDING inT”

Pomimo licznych sukcesów wielu polskich firm na rynku europejskim, większość z nich nadal napotyka na trudności w międzynarodowej ekspansji swoich marek. Nasze połączone kompetencje mogą pomóc wielu firmom w wypłynięciu na międzynarodowe wody.

Nasze relacje z BrandStorm sięgają wielu lat. Znamy się z ICOM  – globalnej sieci niezależnych agencji reklamowych. W rezultacie dobrze się rozumiemy i możemy wykorzystać te bliskie stosunki międzynarodowe, które zbudowaliśmy przez lata, co ostatecznie przyniesie korzyści naszym klientom.

Just Branding int. dostrzega ogromny potencjał polskiego rynku i po wielu latach współpracy z BrandStorm, nadszedł czas, aby rozpocząć bardziej ustrukturyzowane partnerstwo pod jednolitą nazwą”, mówi właściciel i dyrektor generalny Just Branding int., Uffe Just.