YOUR STRATEGY IS BIGGER IN DIGITAL
WHAT WE DO
We live in a time when there is even more advertising and communication than ever before, why it’s even more crucial to create unique ideas to be able to stand out
BRANDING 4.0
We are experts in branding and believe in branding 4.0, that recognizes that marketing shouldn’t be isolated like an island from the business idea, but be integrated with it.
CORPORATE STRATEGY
Despite branding and advertising, we also manage corporate strategies. We do this by working with goal setting and facilities for you to reach these goals.
ADVERTISING
We create multichannel advertising to communicate your message, off -and online. Unique and creative ideas are the core and the content is always integrated with the business idea.
Previous slide
Next slide

NELER YAPIYORUZ ?

İletişimin ve reklamcılığın hızla yaygınlaştığı ve tüm zamanlardan daha çok kullanıldığı bir çağda yaşıyoruz. Bu sebeple öne çıkabilmek için eşsiz fikirler üretmek gerekliliği, eşsiz markalar üretebilmenin kapasitesini belirlemektedir.

Markalaşma stratejimiz sizin markanızın ana kaynağı olan kapsamlı fikir ve konseptleri içerir. Optimize edilmiş tüm dijital olasılıklar markanız için bir araya getirilir; dijital ortamda görsel gerçeklik yaratmak için filmler üretmek bunlardan bir tanesidir. Böylelikle asıl odak noktamız kullanılan teknolojilerin çokluğu değil, yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin karakter kazanması, dijital ortamda markanız için tamamen özgün ve kişiselleştirilebilir olmasıdır.

Marka oluşumu tüm süreçleri üzerinde uzmanız ve Markalaşma 4.0 koduna inanırız; Marka kurumdan kopuk bir ada parçası gibi değil, ana kıtaya ilişkin bir işlev olarak üretilmelidir. Markalaşma süreci içeriden dışarıya doğru hareket ederek gelişir. İş ve ticari kaygıların anlaşılması ile birlikte markalaşma süreci yönetilmeli, tüm fonksiyon ve organizasyonlara, çalışanlardan aktivitelere kadar ilişkilendirilebilmelidir. Marka, işin tamamıdır ve işin tamamı bir markadır.

Kurum Kültürü

Kurumsal bir markanın gelişebilmesi için kurumsal bir kültür oluşturulması önem taşımaktadır. Şirket değerlerinizin net ve doğru tanımlanması ve uygulanması amacıyla workshop, seminer ve uygulama sunumları geliştirmekteyiz.

MARKALAŞMA 4.0

CORPORATE STRATEGY

STRATEJİ

Hedefler etrafında tasarlanmış planlar oluşturup, hedeflerin marka ile bütünleşmesini sağlıyoruz.

MARKA DEĞERİ

Markalaşma sürecinde uzman kadromuz ve Branding 4.0 ile çalışıyor, başarılı, global markalara imza atıyoruz.

REKLAMCILIK

Çok kanallı yaratıcı reklamcılık örneklerimiz ile ilk oluyor, online ve offline hizmet veriyoruz.

Çoklu medya yayın kanallarını kullanarak, online ve offline şemalarda markanızın mesajını hedef kitle ile iletişimde tutmaktayız. İş fikri ve uygulamasıyla bütünleşmiş yaratıcı konseptler markanızın çekirdeğini oluşturur. Ticari kaygıların giderilmesi, satış ve reklamcılık biraraya getirilerek dijital dünyada büyük yer kaplar.  Bu sebeple günümüzde dijital reklamcılık kurumların odak noktası haline gelmiştir.

ADVERTISING

Our services

Brand / strategy

Corporate strategies
Go-to-market strategies
Communication & Marketing strategies
SoMe strategies
Segmentation & target group definitions
Google ad strategies
Corporate culture strategies
Market research and analytics
Content strategies
Campaign strategies

Analytics

Traffic analytics
SEO and Keyword analytics
SoMe monitoring
Brand analysis
Custom behaviour analytics
SoMe performance index

Films, videos and animations

Storytelling
Filming, editing, sound and postproduction
Casting and location scouting
After effects
Manuscripts & storyboards

Advertising

Commercials
Ads and banners
Campaign- and landing page development
Exhibition and booth design
Away from home advertising

PR

PR-monitoring
PR programs
Press releases and newsletters
Promotions
Events
Influencer marketing

Visual design

Design guidelines
Visual style
Packaging
Corporate design and stationary
Campaign design and look

Social Media

Definition of SoMe platforms
Platform tactics
LinkedIn, Facebook, Youtube, Mailchimp, Instagram, XING etc programs
Post- and sponsored ad content development
Email programs
Boosting plans

Marketing automation and digital communication

Customer journey optimization
Customer value
Response automation
DIgital transformation
CRM
Stakeholder relations

WEB DEVELOPEMENT

Design & development
Maintenance
Search Engine Optimisation
UX design 
E-commerce